KONSTEN AV KIROPRAKTIK

Konsten av kiropraktik ligger i kiropraktorns utbildning

Utbildningen av kiropraktorer sker enligt internationellt giltiga standarder vid ackrediterade universitet. Den femåriga kursen kompletteras av en ettårig praktisk fas och kan slutföras med en doktor i kiropraktik. Studien av kiropraktik bygger på den medicinska studien. Eftersom kiropraktorer inte bara är utbildade inom det ortopediska och neurologiska området motsvarar grundstudierna i kandidatexamen nittio procent av konventionell medicin. Detta innebär att de också kan skapa och utvärdera diagnostiska avbildningsförfaranden som röntgen. Först efter denna långa och komplexa utbildning kan en kiropraktor förstå kiropraktikens konst och tillämpa den på ett säkert sätt.

Konsten av kiropraktik

Konsten att kiropraktik – även känd som tre viktiga beståndsdelar beskriver lokalisering och korrigering av subluxationer (deformiteter) i ryggraden:

  • Analys
  • Justering
  • Bedömning

Steg ett: analysen

Under analysen lokaliserar en kiropraktor platsen, typen och svårighetsgraden för en subluxation. För detta ändamål används både en detaljerad diskussion med patienten och avbildningsmetoder som gör det möjligt för kiropraktorn att göra en omfattande bedömning. Utan en detaljerad analys kan potentiella justeringssvårigheter förbises, vilket avsevärt skulle minska kvaliteten på behandlingen.

Steg två: justeringen

Justering är fasen för manuell återställning av ryggraden och nervsystemet. Med hjälp av mjuka justeringar elimineras subluxationer som orsakar nervimpulsöverföringsstörningar och därmed stör kroppens prestanda. Målet med denna fas är att bringa kroppen i balans och att återaktivera de inre självläkande krafterna.

Steg tre: bedömningen

I denna fas bestäms ytterligare proceduråtgärder för att skydda ryggraden från förnyade deformeringar och för att upprätthålla nervsystemets prestandanivå.

Målet med kiropraktik

Kiropraktik ser människan som en helhetsbild för vars hälsa kropp, själ och ande är viktiga. Ryggraden och det skyddade nervsystemet är i centrum för filosofin. Med hjälp av mjuka justeringar ska subluxationer som trycker på nervkanalerna och därmed minskar kroppens kommunikations- och prestationsförmåga elimineras. På lång sikt vill kiropraktik hjälpa dig att uppnå bästa möjliga fysiska och mentala nivå.

Kontakta oss som din naprapat i Malmö!