KIROPRAKTIK SOM FRAMTIDENS MEDICIN?

Kan kiropraktik vara framtidens medicin?

Kiropraktik har en helhetssyn som länkar både konventionell medicin och alternativa behandlingsmetoder. Detta säkerställer att alla möjligheter utnyttjas fullt ut under en läkningsprocess. Men kan man därför kalla kiropraktik framtidens medicin? Vi vill gå till botten med denna fråga nedan.

Cirka 70 procent av de ifrågasatta i en representativ undersökning är för att kombinera konventionella och alternativa medicinska behandlingsmetoder med avseende på framtidens önskade medicin. Detta indikerar en medvetenhet om patienternas helhetsbehov som inte kan tillgodoses av konventionell medicin ensam. Orsakerna till detta finns främst i behandlingen av konventionell medicin, som fokuserar på att bota symtom. Naturmedicinska och alternativa behandlingsmetoder rör sig därför mer och mer i fokus för patienter som drar nytta av samarbetet med båda procedurerna, så kallad integrativ medicin.

Mellan helhetssyn och medicinsk grund: kiropraktik som prototyp för framtidens medicin

Kiropraktik spelar en speciell roll bland naturliga behandlingsmetoder. För som ett alternativt och holistiskt förfarande betraktar det människor i sin helhet, men utbildningen baseras på konventionell medicinsk kunskap. Till exempel kan en läkare i kiropraktik ta röntgen och utföra MR-undersökningar i samband med en subluxation av ryggraden. Kiropraktik är därför en visionär modell som kan spela en nyckelroll för att bestämma och forma framtidens medicin och dess behandlingar.

En kiropraktor förstår människokroppen även utan chip och data

I tider med ökande modernisering måste medicinsk sektor också acceptera utmaningarna med ny teknik. Men istället för att utveckla chip och sensorer som ständigt övervakar kroppen, bör människor lära sig att lyssna på sina egna kroppar igen. Eftersom det berättar för oss mer än vi tror för att hålla oss friska och produktiva på lång sikt. Med hjälp av kiropraktikbehandlingar vill vi hjälpa dig att höra din kropp igen och förstå den ordentligt.

En justering kan fixa mer än bara en felinriktning

Syftet med kiropraktik är att korrigera befintliga felinriktningar med hjälp av justeringar och därmed återställa kroppens förmåga att kommunicera. I samband med detta bör också kroppens prestanda och allmänna välbefinnande ökas. Den uppnådda nivån bör bibehållas med hjälp av långsiktiga justeringar. Men en kiropraktors arbete är inte begränsat till att reglera subluxations. En analys av levnadsförhållandena är också en del av anamnesen för att hitta orsakerna till utvecklingen av felpositionerna.

Detta ger patienterna möjlighet att ompröva och förändra stressinducerande levnadsförhållanden. Eftersom kemisk, fysisk och psykologisk stress kan leda till nya feljusteringar och smärta.

Kontakta oss som din naprapat i Malmö!